Κρακελέ crocodile Rich 70+70 cc. (17)

Κρακέλε spider Rich 70+70 cc (15)

Κρακελέ δύο συστατικών (8)

Κρακελέ ενός συστατικού (7)